Vlaamse overheid (logo). School- en studietoelagen. online aanvragen.
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Studietoelagen > Aanvraag School- en Studietoelagen > Contact
School- en studietoelagen
Dit project is een Vlaams Integratie Project e-government (VIP). Het VIP logo wordt door de coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) verleend aan goede praktijkvoorbeelden op het gebied van e-government. Voor meer informatie kunt u het VIP logo aanklikken.

Kwaliteitslabel eenvoudig formulier

Contact


Met vragen of opmerkingen over uw dossier kunt u terecht op de afdeling Studietoelagen:

Meer informatie over School- en Studietoelagen?

Meer informatie over de wetgeving?


School- en Studietoelagen wordt toegekend op basis van de volgende wetgeving, die u kunt aanvragen bij de afdeling Studietoelagen of downloaden via www.studietoelagen.be